MĀORI KI TE AO – paroles

He Māori ahau 

Āke, ake 

He Tūhoe ahau 

Mana Motuhake 

Tōku reo 

He taketake 

He tuku iho 

Kei wareware 

Ko wai koe 

Nā wai koe 

Tō mana 

He rangatira 

Ue 

Mahuta mai rā 

E tū e 

Horahia 

Me tuku e 

Te reo Māori ki te ao 

He kākano au 

I ruia mai 

I te kohu e 

Whanake mai ai 

Whanawhanaua 

Te reanga hou 

Kei tūpou 

Kei wareware 

Ko wai koe 

Nā wai koe 

Tō mana 

He rangatira 

Ue 

Mahuta mai rā 

E tū e 

Horahia 

Me tuku e 

Te reo Māori ki te ao 

Kei wareware 

Ko wai koe 

Nā wai koe 

Tō mana 

He rangatira 

Written by – Stan Walker, Te Kanapu Anasta, Matt Sadgrove, Riapo Panapa
Produced by – Matt Sadgrove
Musicians –  Matt Sadgrove, Riapo Panapa, Te Kahuirangi Webster, Trojahn Tuna, Christian Mausia

Background singers – Matt Sadgrove, Trojahn Tuna, Te Kahuirangi Webster, Tawaroa Kawana, Sarah Hanita-Paki, Te Kanapu Anasta, Eugene Temara, Nathan Soloman, Teowai Webster, Aukaha Kakau

Supported by – NZ On Air Music