Paroles  “

Noera teie
Noera no te hau
Noera no te mau tamarii
Maeva ia ‘oe Noera

Teie ta’u pure
Teie ta’u hia’ai
No teie ‘oro’a Noera ia ho’e mai
O ‘otou ta’u maimoa

‘Amui mai te mau tamarii
Na roto i te hau e te ‘oa’oa
ta’ita’i mai to mata ‘ata’ata
Ia vai hau te ‘utuafare