Chanteuse : Raumata Tetuanui

Paroles de Mara’amu
Auteur :  Coco MAMATUI
Mara’amu te mata’i to’e to’e
Te puhihau maira mai te ara mai
To’e to’e ta’u tino i te ao ra e
Ia vevovevo mai i te ru’i e
Anoano na te reva e
To’e to’e ra ‘oe e te mara’amu e